Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.01. Tổng ôn SỰ ĐIỆN LI
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
28/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126370 - hoangtubongdem 122 9.6 48 07:31 28/04/2019 13683
2 foto 55150 - Nguyễn Trí 122 9.6 48 06:34 27/05/2019 10399
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 122 9.6 48 05:48 07/06/2019 21634
4 foto 40955 - luckys 122 9.6 48 08:58 09/06/2019 10186
5 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 118 9.4 47 10:57 18/05/2019 11448
6 foto 213936 - Slayer TheShy 118 9.4 47 05:52 24/05/2019 5314
7 foto 223834 - heyman 107 8.8 44 07:44 15/05/2019 1619
8 foto 187611 - Trường Giang 102 8.6 43 11:48 10/06/2019 10135
9 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 95 8 40 08:36 01/05/2019 8665
10 foto 125231 - ttnnhu18 93 8 40 09:38 18/06/2019 2878