Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.01. Tổng ôn SỰ ĐIỆN LI
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
28/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126370 - hoangtubongdem 122 9.6 48 07:31 28/04/2019 11118
2 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 118 9.4 47 10:57 18/05/2019 7853
3 foto 223834 - heyman 107 8.8 44 07:44 15/05/2019 1363
4 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 95 8 40 08:36 01/05/2019 7418
5 foto 137567 - lequangphuc3105 88 7.6 38 09:57 02/05/2019 3968
6 foto 185623 - quang9d7 19 1.6 8 05:15 30/04/2019 3556
7 foto 215873 - thaohuong12 0 0 0 1236
8 foto 165222 - Trần Việt Chiến 0 0 0 1557
9 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:37 28/04/2019 1934
10 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 12:56 28/04/2019 998