Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.01. Tổng ôn SỰ ĐIỆN LI
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
05/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 199343 - loan huynh 130 10 50 20:59 19/06/2019
00:24:39
7239
2 foto 90967 - Nguyen Phuong 126 9.8 49 22:34 24/04/2020
00:22:55
22015
3 foto 243900 - Imyen0501 126 9.8 49 10:09 20/06/2020
00:24:52
15996
4 foto 239408 - Gly Ala Ala 126 9.8 49 08:27 15/04/2020
00:34:24
9587
5 foto 241744 - Lengoclong 126 9.8 49 21:10 11/05/2020
00:49:40
4339
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 122 9.6 48 17:48 07/06/2019
00:09:01
22793
7 foto 177657 - hungtruong1601 122 9.6 48 19:50 21/04/2021
00:21:18
9037
8 foto 40955 - luckys 122 9.6 48 08:58 09/06/2019
00:36:42
23604
9 foto 293634 - dothiquynhgiang 119 9.4 47 12:33 28/06/2021
00:08:25
3150
10 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 119 9.4 47 19:53 11/04/2021
00:15:55
10986