Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.01. Tổng ôn SỰ ĐIỆN LI
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
05/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 236292 - MegatronDel 115 9.2 46 20:54 14/05/2020
00:21:14
14681
12 foto 189530 - congpt02 115 9.2 46 20:23 18/04/2020
00:21:18
10306
13 foto 268370 - y đk hmu 115 9.2 46 21:14 18/04/2020
00:33:42
5515
14 foto 101740 - nobitagnt 114 9.2 46 17:28 30/04/2020
00:12:24
11881
15 foto 284749 - tratrakhaai 112 9 45 23:32 27/07/2020
00:20:04
2096
16 foto 267574 - Nguyễn Thị Minh Tâm 106 8.6 43 15:47 30/04/2020
00:33:20
2071
17 foto 187611 - Trường Giang 102 8.6 43 23:48 10/06/2019
00:36:10
10455
18 foto 299858 - Phạm Quỳnh Anh 12NC5 100 8.4 42 11:33 15/06/2021
00:27:23
3300
19 foto 125231 - ttnnhu18 93 8 40 09:38 18/06/2019
00:17:40
4270
20 foto 225999 - Vananh10 92 8 40 20:56 04/06/2019
00:29:16
4052