Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.01. Tổng ôn SỰ ĐIỆN LI
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
28/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 125231 - ttnnhu18 93 8 40 09:38 18/06/2019 4270
12 foto 225999 - Vananh10 92 8 40 08:56 04/06/2019 4052
13 foto 137567 - lequangphuc3105 88 7.6 38 09:57 02/05/2019 3968
14 foto 164940 - 0947729538 70 6.8 34 09:31 01/06/2019 4603
15 foto 222120 - daudaihoc12 74 6.6 33 06:40 27/05/2019 3966
16 foto 62415 - Phan Phương 30 3 15 04:26 04/06/2019 3960
17 foto 179903 - Dương Tấn Phước 25 2.4 12 04:30 24/05/2019 18574
18 foto 185623 - quang9d7 19 1.6 8 05:15 30/04/2019 9608
19 foto 165222 - Trần Việt Chiến 16 1.4 7 05:34 13/05/2019 1579
20 foto 39374 - manhnatri 13 1.2 6 07:03 22/06/2019 8190