Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.01. Tổng ôn SỰ ĐIỆN LI
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
28/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 137567 - lequangphuc3105 88 7.6 38 09:57 02/05/2019 3968
12 foto 164940 - 0947729538 70 6.8 34 09:31 01/06/2019 3886
13 foto 222120 - daudaihoc12 74 6.6 33 06:40 27/05/2019 3011
14 foto 62415 - Phan Phương 30 3 15 04:26 04/06/2019 3961
15 foto 179903 - Dương Tấn Phước 25 2.4 12 04:30 24/05/2019 17119
16 foto 185623 - quang9d7 19 1.6 8 05:15 30/04/2019 8053
17 foto 165222 - Trần Việt Chiến 16 1.4 7 05:34 13/05/2019 1579
18 foto 215873 - thaohuong12 0 0 0 1964
19 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:37 28/04/2019 2003
20 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 12:56 28/04/2019 998