Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.01. Tổng ôn SỰ ĐIỆN LI
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
01/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 101740 - nobitagnt 114 9.2 46 17:28 30/04/2020
00:12:24
8470
12 foto 267574 - Nguyễn Thị Minh Tâm 106 8.6 43 15:47 30/04/2020
00:33:20
1608
13 foto 187611 - Trường Giang 102 8.6 43 23:48 10/06/2019
00:36:10
10455
14 foto 125231 - ttnnhu18 93 8 40 09:38 18/06/2019
00:17:40
4270
15 foto 225999 - Vananh10 92 8 40 20:56 04/06/2019
00:29:16
4052
16 foto 246026 - Mylien44 92 8 40 15:54 02/05/2020
00:37:04
6714
17 foto 267164 - Viennguyen2002 88 7.8 39 16:09 07/04/2020
00:23:37
8581
18 foto 278767 - Nguyễn Minh Dương 87 7.8 39 23:56 27/06/2020
00:32:05
1174
19 foto 168953 - Nguyễn Hào 87 7.6 38 10:29 02/06/2020
00:17:42
2335
20 foto 238901 - Duongthihongvan 76 7.2 36 16:55 01/04/2020
00:08:31
4187