Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.02.01. Tổng ôn Lý thuyết NITƠ
Lớp

12

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:01 am
02/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 27424 - 12A3 82 9.09 30 09:20 07/05/2019 3755
2 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 74 8.48 28 03:11 18/05/2019 7853
3 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 73 8.48 28 08:19 03/05/2019 7418
4 foto 223834 - heyman 73 8.48 28 08:34 16/05/2019 1363
5 foto 126370 - hoangtubongdem 70 8.18 27 03:31 02/05/2019 11118
6 foto 137567 - lequangphuc3105 66 7.88 26 10:56 04/05/2019 3968
7 foto 65647 - ngô trường 62 7.58 25 10:34 07/05/2019 8487
8 foto 215873 - thaohuong12 54 6.97 23 08:59 13/05/2019 1236
9 foto 173896 - teamhocy 48 6.36 21 05:16 17/05/2019 4400
10 foto 35211 - Godloveme 0 0 0 1429