Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.02.01. Tổng ôn Lý thuyết NITƠ
Lớp

12

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:01 am
02/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 55150 - Nguyễn Trí 89 9.7 32 10:35 27/05/2019 11450
2 foto 27424 - Minh Quân 82 9.09 30 09:20 07/05/2019 7086
3 foto 40955 - luckys 78 8.79 29 10:11 09/06/2019 10754
4 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 74 8.48 28 03:11 18/05/2019 12457
5 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 73 8.48 28 08:19 03/05/2019 8665
6 foto 223834 - heyman 73 8.48 28 08:34 16/05/2019 1805
7 foto 173054 - VNGQB 73 8.48 28 12:19 19/06/2019 4640
8 foto 126370 - hoangtubongdem 70 8.18 27 03:31 02/05/2019 14411
9 foto 187611 - Trường Giang 67 7.88 26 06:40 11/06/2019 10455
10 foto 137567 - lequangphuc3105 66 7.88 26 10:56 04/05/2019 3968