Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.02.01. Tổng ôn Lý thuyết NITƠ
Lớp

12

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
10/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 90967 - Nguyen Phuong 93 10 33 22:53 27/04/2020
00:25:55
22015
2 foto 244062 - duongquynh0901 89 9.7 32 08:00 17/06/2020
00:14:06
13160
3 foto 239408 - Gly Ala Ala 89 9.7 32 15:33 29/04/2020
00:29:12
9587
4 foto 101740 - nobitagnt 81 9.09 30 20:23 30/04/2020
00:17:52
11881
5 foto 40955 - luckys 78 8.79 29 10:11 09/06/2019
00:33:25
23604
6 foto 243900 - Imyen0501 77 8.79 29 10:36 20/06/2020
00:19:44
15996
7 foto 263295 - Vương Trạch 77 8.79 29 21:32 10/05/2020
00:21:07
3404
8 foto 268370 - y đk hmu 77 8.79 29 22:12 19/04/2020
00:34:35
5515
9 foto 173054 - VNGQB 73 8.48 28 00:19 19/06/2019
00:18:34
4640
10 foto 272613 - Thảo Gia 73 8.18 27 23:34 18/04/2020
00:38:28
4411