Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.02.01. Tổng ôn Lý thuyết NITƠ
Lớp

12

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:01 am
02/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 34505 - Võ Diệu Linh 68 7.58 25 10:16 23/05/2019 4866
12 foto 225999 - Vananh10 63 7.58 25 12:31 07/06/2019 4052
13 foto 65647 - ngô trường 62 7.58 25 10:34 07/05/2019 11535
14 foto 126151 - NGÔ THÀNH ĐẠT 62 7.58 25 07:57 23/05/2019 5956
15 foto 207826 - Bùi Ánh Linh 59 7.27 24 07:31 05/06/2019 2005
16 foto 215873 - thaohuong12 54 6.97 23 08:59 13/05/2019 2076
17 foto 151725 - minhnhat31102001 51 6.36 21 01:59 12/06/2019 9725
18 foto 173896 - teamhocy 48 6.36 21 05:16 17/05/2019 8076
19 foto 39374 - manhnatri 52 6.06 20 07:26 22/06/2019 8190
20 foto 76472 - vothikimthoa0908 45 6.06 20 10:17 29/05/2019 2782