Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.02.02. Tổng ôn Lý thuyết PHOTPHO
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
15/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 232033 - GIACATLUONG 90 9.5 38 11:05 29/05/2020
00:21:59
7205
2 foto 34122 - minoyce 83 9 36 20:37 26/07/2020
00:14:46
13277
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 83 9 36 23:43 27/04/2020
00:17:24
22015
4 foto 177235 - Hoàng Tuấn Đăng 78 8.75 35 22:44 06/05/2020
00:12:54
1662
5 foto 173054 - VNGQB 78 8.75 35 02:13 19/06/2019
00:14:07
4640
6 foto 87819 - Nguyễn Đạt 78 8.75 35 20:26 27/04/2020
00:15:43
5329
7 foto 239408 - Gly Ala Ala 78 8.75 35 17:09 29/04/2020
00:19:12
9587
8 foto 263295 - Vương Trạch 78 8.75 35 18:04 24/05/2020
00:23:41
3404
9 foto 267164 - Viennguyen2002 75 8.5 34 17:28 11/04/2020
00:14:44
14706
10 foto 301281 - NguyenVanTrung12 74 8.5 34 20:45 29/03/2021
00:21:41
2260