Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.02.02. Tổng ôn Lý thuyết PHOTPHO
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
03/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 82 9 36 08:42 03/05/2019 7418
2 foto 35211 - Godloveme 82 9 36 12:30 05/05/2019 1429
3 foto 137567 - lequangphuc3105 80 8.75 35 11:47 06/05/2019 3968
4 foto 65647 - ngô trường 79 8.75 35 04:06 07/05/2019 8487
5 foto 27424 - 12A3 77 8.5 34 10:49 11/05/2019 3755
6 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 73 8.25 33 06:38 19/05/2019 7853
7 foto 126370 - hoangtubongdem 59 7.25 29 04:09 03/05/2019 11118
8 foto 215873 - thaohuong12 39 5.75 23 09:44 13/05/2019 1236
9 foto 173896 - teamhocy 0 0 0 4400
10 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 01:01 03/05/2019 1934