Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.02.02. Tổng ôn Lý thuyết PHOTPHO
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
03/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 34505 - Võ Diệu Linh 83 9 36 01:06 23/05/2019 4519
2 foto 213936 - Slayer TheShy 83 9 36 11:10 30/05/2019 5439
3 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 82 9 36 08:42 03/05/2019 8665
4 foto 35211 - Godloveme 82 9 36 12:30 05/05/2019 2617
5 foto 137567 - lequangphuc3105 80 8.75 35 11:47 06/05/2019 3968
6 foto 65647 - ngô trường 79 8.75 35 04:06 07/05/2019 11218
7 foto 173054 - VNGQB 78 8.75 35 02:13 19/06/2019 4416
8 foto 27424 - 12A3 77 8.5 34 10:49 11/05/2019 6844
9 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 73 8.25 33 06:38 19/05/2019 11655
10 foto 40955 - luckys 73 8.25 33 11:02 09/06/2019 10186