Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.02.02. Tổng ôn Lý thuyết PHOTPHO
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
03/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 55150 - Nguyễn Trí 72 8.25 33 11:14 04/06/2019 11450
12 foto 216495 - Huỳnh Phương 70 8 32 03:00 23/05/2019 3321
13 foto 187611 - Trường Giang 67 7.75 31 11:35 12/06/2019 10455
14 foto 126370 - hoangtubongdem 59 7.25 29 04:09 03/05/2019 14411
15 foto 225999 - Vananh10 59 7.25 29 09:42 09/06/2019 4052
16 foto 76472 - vothikimthoa0908 56 7 28 08:39 29/05/2019 2782
17 foto 215873 - thaohuong12 39 5.75 23 09:44 13/05/2019 2076
18 foto 179903 - Dương Tấn Phước 33 4.5 18 04:53 24/05/2019 18574
19 foto 62415 - Phan Phương 18 2 8 09:38 04/06/2019 3960
20 foto 151725 - minhnhat31102001 16 1.75 7 02:26 12/06/2019 9725