Thông tin đề

Thi Online: H09.04.36. Metan
Lớp

9

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

10:01
16/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304108 - tingu123 57 9.6 24 15:56 30/11/2021
00:13:08
1271
2 foto 271396 - nguyễn hồ phương 57 9.6 24 15:08 28/03/2020
00:15:49
1101
3 foto 291296 - Nguyễn Hoàng Nam 54 9.2 23 11:27 17/01/2021
00:15:12
1368
4 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 53 9.2 23 20:53 04/02/2020
00:12:15
3327
5 foto 249499 - Tramanh1206 52 9.2 23 16:35 20/02/2020
00:32:11
3268
6 foto 179900 - vietpro 51 8.8 22 13:52 19/05/2020
00:07:30
2546
7 foto 227232 - wonderwoman05 51 8.8 22 20:16 21/03/2020
00:28:26
4386
8 foto 307772 - nguyensihung 47 8.4 21 14:45 11/01/2022
00:11:55
3604
9 foto 311023 - nhuquyen2007 47 8.4 21 09:33 13/03/2022
00:12:48
2529
10 foto 271552 - hương nguyễn thị 43 8 20 16:18 28/03/2020
00:32:52
2021