Thông tin đề

Thi Online: H09.04.36. Metan
Lớp

9

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

10:01
16/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 288828 - nnv2006 27 6 15 22:42 31/08/2020
00:20:22
2456
12 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:17 18/03/2020
00:00:03
1088