Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.09.02. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

02:01
31/03/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 101740 - nobitagnt 131 9.5 38 00:10 27/05/2020
00:50:00
11881
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 102 7.75 31 16:44 19/06/2020
00:50:00
14777
3 foto 241194 - tienbaekhyun 13 1.5 6 14:05 31/05/2020
00:30:43
4825
4 foto 287761 - DoThanhThuy11 3 0.25 1 11:30 25/05/2022
00:00:40
2553
5 foto 269350 - Monkey D. Luffy 0 0 0
-1596011459
2130
6 foto 267817 - kien13122002 0 0 0
-1590547501
1573
7 foto 34122 - minoyce 0 0 0
-1590013489
13277
8 foto 163080 - minhtransong01 0 0 0 00:54 13/08/2020
00:00:02
7884
9 foto 107092 - nguyễn Thị Thủy 0 0 0 22:32 20/06/2019
00:00:04
1275
10 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 19:20 14/05/2020
00:00:05
998