Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.09.02. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

02:01 am
10/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 100337 - Đức Anh Nguyễn 0 0 0
2 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 10:07 11/05/2019 998
3 foto 165233 - Phương Thy 0 0 0 10:17 15/05/2019 2791
4 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 06:39 19/05/2019 1264
5 foto 16728 - Thúy Nguyễn 0 0 0 02:07 25/05/2019 1000
6 foto 107092 - nguyễn Thị Thủy 0 0 0 10:32 20/06/2019 1190