Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.09.02. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

02:01
31/03/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 273516 - An Chau 0 0 0 20:25 27/06/2020
00:00:05
1753
12 foto 240883 - dakq2019 0 0 0 21:11 03/07/2020
00:00:05
1101
13 foto 270530 - vanminh2k2 0 0 0 06:33 25/06/2020
00:00:28
3862
14 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 22:55 12/05/2020
00:50:00
7125