Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
23/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 89 10 40 06:25 13/06/2019
00:06:50
13970
2 foto 232033 - GIACATLUONG 89 10 40 17:19 31/05/2020
00:10:00
7205
3 foto 286033 - Thúy Diệu An 87 9.75 39 20:56 21/05/2021
00:06:40
3910
4 foto 269628 - QuynhAnh09 86 9.75 39 15:51 26/06/2020
00:04:19
3628
5 foto 293634 - dothiquynhgiang 80 9.25 37 23:24 01/06/2021
00:13:37
3150
6 foto 244703 - nguyễn minh 80 9.25 37 07:43 11/07/2020
00:19:53
11974
7 foto 34122 - minoyce 79 9.25 37 10:07 05/08/2020
00:10:51
13277
8 foto 165471 - nguyễn thái sơn 79 9.25 37 09:42 08/06/2019
00:12:03
2085
9 foto 35211 - Godloveme 78 9.25 37 12:58 07/06/2019
00:17:14
2764
10 foto 226060 - nguyen huy 77 9 36 16:42 04/08/2020
00:10:33
8606