Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
11/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182630 - Cos Cương 82 9.5 38 12:27 12/05/2019 3182
2 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 82 9.5 38 11:25 19/05/2019 16518
3 foto 177923 - Ngân Ngân 81 9.5 38 10:40 19/05/2019 1880
4 foto 37705 - thad7 70 8.5 34 05:26 19/05/2019 5886
5 foto 126370 - hoangtubongdem 67 8.25 33 11:21 12/05/2019 11118
6 foto 185935 - Linhhatinh 66 8.25 33 05:19 11/05/2019 6329
7 foto 173896 - teamhocy 63 8 32 10:33 14/05/2019 4400
8 foto 145864 - toanly69 63 8 32 09:03 18/05/2019 2833
9 foto 211167 - ryankhoa01 61 7.75 31 04:57 11/05/2019 1265
10 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 61 7.75 31 05:49 12/05/2019 7418