Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
11/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78066 - Lê Hữu Hiển 88 10 40 06:25 13/06/2019 9836
2 foto 182630 - Cos Cương 83 9.5 38 12:27 12/05/2019 5725
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 82 9.5 38 11:25 19/05/2019 22793
4 foto 177923 - Ngân Ngân 81 9.5 38 10:40 19/05/2019 3756
5 foto 126151 - NGÔ THÀNH ĐẠT 81 9.5 38 10:34 25/05/2019 5956
6 foto 165471 - nguyễn thái sơn 79 9.25 37 09:42 08/06/2019 2085
7 foto 35211 - Godloveme 78 9.25 37 12:58 07/06/2019 2764
8 foto 38650 - jurself 75 9 36 08:53 18/06/2019 15741
9 foto 55150 - Nguyễn Trí 73 8.75 35 10:36 28/05/2019 11450
10 foto 216611 - quocthang2001 73 8.75 35 07:27 13/06/2019 2906