Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
11/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 72 8.75 35 05:00 10/06/2019 12683
12 foto 37705 - thad7 70 8.5 34 05:26 19/05/2019 8244
13 foto 179903 - Dương Tấn Phước 70 8.5 34 06:04 24/05/2019 17119
14 foto 119840 - Hanna Huyền 70 8.5 34 04:16 28/05/2019 2439
15 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 70 8.5 34 08:23 02/06/2019 3512
16 foto 165363 - hoasuper3 69 8.5 34 09:11 06/06/2019 3272
17 foto 65647 - ngô trường 69 8.5 34 11:01 09/06/2019 10866
18 foto 126370 - hoangtubongdem 67 8.25 33 11:21 12/05/2019 13581
19 foto 153063 - Nguyễn thúy đl3 67 8.25 33 04:01 13/06/2019 3570
20 foto 185935 - Linhhatinh 66 8.25 33 05:19 11/05/2019 7689