Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
11/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 33917 - Phan Văn Đức 73 8.75 35 09:31 16/06/2019 17613
12 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 72 8.75 35 05:00 10/06/2019 13786
13 foto 37705 - thad7 70 8.5 34 05:26 19/05/2019 9722
14 foto 179903 - Dương Tấn Phước 70 8.5 34 06:04 24/05/2019 18574
15 foto 119840 - Hanna Huyền 70 8.5 34 04:16 28/05/2019 3098
16 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 70 8.5 34 08:23 02/06/2019 3787
17 foto 165363 - hoasuper3 69 8.5 34 09:11 06/06/2019 4118
18 foto 65647 - ngô trường 69 8.5 34 11:01 09/06/2019 11456
19 foto 40955 - luckys 69 8.5 34 08:32 18/06/2019 10754
20 foto 126370 - hoangtubongdem 67 8.25 33 11:21 12/05/2019 14411