Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
11/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 33917 - Phan Văn Đức 73 8.75 35 09:31 16/06/2019
00:34:58
18847
12 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 72 8.75 35 17:00 10/06/2019
00:15:42
13786
13 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 70 8.5 34 20:23 02/06/2019
00:21:10
9741
14 foto 243900 - Imyen0501 70 8.5 34 08:58 27/06/2020
00:21:17
11489
15 foto 65647 - ngô trường 69 8.5 34 11:01 09/06/2019
00:16:34
11552
16 foto 165363 - hoasuper3 69 8.5 34 21:11 06/06/2019
00:17:09
4118
17 foto 40955 - luckys 69 8.5 34 20:32 18/06/2019
00:25:29
11807
18 foto 253320 - 9992002 68 8.25 33 12:20 05/07/2020
00:28:07
3688
19 foto 263295 - Vương Trạch 68 8.25 33 00:27 04/07/2020
00:50:00
2814
20 foto 227953 - onsuper3 67 8.25 33 07:43 23/06/2019
00:21:38
1397