Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
27/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269628 - QuynhAnh09 107 10 40 16:02 26/06/2020
00:04:58
3628
2 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 107 10 40 08:29 13/06/2019
00:05:55
13970
3 foto 286033 - Thúy Diệu An 100 9.5 38 21:52 21/05/2021
00:05:44
3910
4 foto 243761 - Lê Thị Thu Trà 99 9.5 38 16:33 18/06/2020
00:08:21
4122
5 foto 299234 - anhdathk123 97 9.25 37 02:15 06/04/2021
00:27:55
9726
6 foto 153765 - Nam Phong 96 9.25 37 07:44 31/05/2020
00:13:36
15360
7 foto 42169 - Kings2001 95 9.25 37 08:57 07/06/2019
00:16:15
10638
8 foto 33917 - ID 33917 93 9 36 10:44 16/06/2019
00:32:52
25036
9 foto 284652 - Ngocmainshd25 92 8.75 35 15:40 18/07/2020
00:17:34
4761
10 foto 214153 - Super3hoa 90 8.75 35 18:22 13/06/2019
00:20:43
2659