Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
12/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 99 9.5 38 06:06 12/05/2019 6329
2 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 89 8.75 35 11:39 19/05/2019 16518
3 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 85 8.5 34 05:59 12/05/2019 7418
4 foto 182630 - Cos Cương 78 8 32 12:47 12/05/2019 3182
5 foto 194574 - Dhngoaithuong 72 7.75 31 02:44 14/05/2019 9982
6 foto 37705 - thad7 61 7 28 08:25 19/05/2019 5886
7 foto 165222 - Trần Việt Chiến 55 6 24 11:33 18/05/2019 1557
8 foto 64526 - thanhduyennttd 32 5 20 11:02 19/05/2019 2017
9 foto 145864 - toanly69 30 3.25 13 09:56 18/05/2019 2833
10 foto 199343 - loan huynh 0 0 0 3213