Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
12/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78066 - Lê Hữu Hiển 107 10 40 08:29 13/06/2019 9836
2 foto 212660 - khanhlinh2k1 103 9.75 39 03:26 28/05/2019 1445
3 foto 185935 - Linhhatinh 99 9.5 38 06:06 12/05/2019 8751
4 foto 119840 - Hanna Huyền 96 9.25 37 04:56 28/05/2019 3098
5 foto 42169 - Kings2001 95 9.25 37 08:57 07/06/2019 10638
6 foto 33917 - Phan Văn Đức 93 9 36 10:44 16/06/2019 17841
7 foto 214153 - Super3hoa 90 8.75 35 06:22 13/06/2019 2659
8 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 89 8.75 35 11:39 19/05/2019 22793
9 foto 177923 - Ngân Ngân 89 8.75 35 04:11 25/05/2019 3756
10 foto 126151 - NGÔ THÀNH ĐẠT 89 8.75 35 11:26 05/06/2019 5956