Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
12/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 176090 - nhatmaitb 87 8.75 35 10:56 22/05/2019 2959
12 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 86 8.5 34 09:28 02/06/2019 3512
13 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 85 8.5 34 05:59 12/05/2019 8665
14 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 84 8.5 34 09:37 30/05/2019 11226
15 foto 65647 - ngô trường 84 8.25 33 10:55 13/06/2019 10866
16 foto 185623 - quang9d7 82 8.25 33 04:31 21/05/2019 8053
17 foto 55150 - Nguyễn Trí 82 8.25 33 09:12 28/05/2019 10014
18 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 82 8.25 33 05:14 14/06/2019 12683
19 foto 13852 - ducmanh2001 81 8.25 33 04:31 10/06/2019 4098
20 foto 182630 - Cos Cương 78 8 32 12:47 12/05/2019 5211