Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.01. Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
12/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 179822 - lamsnh 88 8.75 35 02:29 18/06/2019 5552
12 foto 176090 - nhatmaitb 87 8.75 35 10:56 22/05/2019 3482
13 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 86 8.5 34 09:28 02/06/2019 3787
14 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 85 8.5 34 05:59 12/05/2019 8665
15 foto 45524 - Phương Uyên 85 8.5 34 03:46 25/06/2019 3989
16 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 84 8.5 34 09:37 30/05/2019 12457
17 foto 65647 - ngô trường 84 8.25 33 10:55 13/06/2019 11456
18 foto 185623 - quang9d7 82 8.25 33 04:31 21/05/2019 9608
19 foto 55150 - Nguyễn Trí 82 8.25 33 09:12 28/05/2019 11450
20 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 82 8.25 33 05:14 14/06/2019 13786