Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.02. Phương pháp giải các dạng câu hỏi ĐỒ THỊ - HÌNH VẼ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
13/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179822 - lamsnh 110 9.33 28 03:22 18/06/2019 5683
2 foto 78066 - Lê Hữu Hiển 63 5.67 17 09:28 14/06/2019 9836
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 55 5 15 11:53 18/06/2019 22793
4 foto 211167 - ryankhoa01 54 4.67 14 09:48 18/05/2019 3205
5 foto 145864 - toanly69 17 1.67 5 08:50 19/05/2019 4990
6 foto 176940 - 12a5ting 4 0.33 1 01:53 14/06/2019 2413
7 foto 40955 - luckys 3 0.33 1 11:31 23/06/2019 10754
8 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 0 0 0 4776
9 foto 180901 - diemdemon 0 0 0 1465
10 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 0 0 0 13786