Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.02. Phương pháp giải các dạng câu hỏi ĐỒ THỊ - HÌNH VẼ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
16/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179822 - lamsnh 110 9.33 28 15:22 18/06/2019
00:45:02
5846
2 foto 101740 - nobitagnt 76 6.67 20 01:19 02/06/2020
00:50:00
11881
3 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 63 5.67 17 09:28 14/06/2019
00:02:52
13970
4 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 55 5 15 11:53 18/06/2019
00:50:00
22793
5 foto 304237 - LenaNguyen2k3 11 1 3 08:04 01/06/2021
00:00:39
1911
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 8 1 3 17:28 16/06/2020
00:50:00
14777
7 foto 299234 - anhdathk123 6 0.67 2 20:45 29/04/2021
00:18:28
9726
8 foto 176940 - 12a5ting 4 0.33 1 01:53 14/06/2019
00:00:20
2413
9 foto 40955 - luckys 3 0.33 1 11:31 23/06/2019
00:15:16
23604
10 foto 240833 - thienthang123 0 0 0
-1592529168
5466