Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.02. Phương pháp giải các dạng câu hỏi ĐỒ THỊ - HÌNH VẼ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
13/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 211167 - ryankhoa01 54 4.67 14 09:48 18/05/2019 1265
2 foto 145864 - toanly69 17 1.67 5 08:50 19/05/2019 2833
3 foto 198537 - Trần Quốc Huy 0 0 0 1229
4 foto 199343 - loan huynh 0 0 0 3213
5 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:37 13/05/2019 1934
6 foto 165222 - Trần Việt Chiến 0 0 0 02:00 17/05/2019 1557
7 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 03:19 17/05/2019 998
8 foto 152436 - Vũ Chí Nguyên -1 0 0 11:12 13/05/2019 2842