Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.02. Phương pháp giải các dạng câu hỏi ĐỒ THỊ - HÌNH VẼ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
18/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 241888 - songngoc 0 0 0
-1591518391
1234
12 foto 271805 - vanhoanjr 0 0 0
-1591095202
1407
13 foto 89537 - Tiểu Yến 0 0 0
-1561330742
4288
14 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 0 0 0
-1561192624
13786
15 foto 223588 - dodaihoc12012001 0 0 0
-1561162265
3782
16 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 0 0 0
-1561052134
4776
17 foto 180901 - diemdemon 0 0 0
-1560957835
1465
18 foto 187611 - Trường Giang 0 0 0
-1559665423
10455
19 foto 147875 - trangtuoi5982001 0 0 0
-1559627934
3618
20 foto 216495 - Huỳnh Phương 0 0 0
-1559582441
3321