Thông tin đề

Đề 2+: Luyện tập về cơ chế di truyền cấp tế bào (Câu hỏi mức VD&VDC)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183561 - Huy Đức 21 10 10 11:19 02/04/2019 3233
2 foto 223286 - Thiên Bằng Lai 18 9 9 12:02 06/05/2019 1251
3 foto 115598 - MC 18 9 9 09:03 06/06/2019 5561
4 foto 178446 - Suann Lvbn 18 9 9 09:03 25/06/2019 4258
5 foto 215936 - Se Doan 15 8 8 08:10 30/04/2019 1544
6 foto 39131 - Muôn Năm Hitle 15 8 8 01:31 19/06/2019 1330
7 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 13 7 7 01:04 31/03/2019 22793
8 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 12 7 7 12:08 07/06/2019 8338
9 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 12 7 7 09:49 09/06/2019 7010
10 foto 177050 - Huy Nhật 11 7 7 05:57 11/04/2019 3581