Thông tin đề

Đề 2+: Luyện tập về cơ chế di truyền cấp tế bào (Câu hỏi mức VD&VDC)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
23/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 201963 - Hồ Lệ Quyền 0 0 0 16:44 06/06/2019
00:00:13
1804
12 foto 149819 - havivivi2708 0 0 0 17:02 09/06/2019
00:40:00
1862