Thông tin đề

Đề 2+: Luyện tập về cơ chế di truyền cấp tế bào (Câu hỏi mức VD&VDC)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 9 6 6 06:01 26/03/2019 12457
12 foto 160027 - Trung Thiên 9 6 6 09:40 04/05/2019 5994
13 foto 163637 - vân Nguyễn 9 6 6 11:15 11/05/2019 7268
14 foto 109174 - tuan anh 9 6 6 02:41 23/05/2019 1644
15 foto 107464 - vtpt2001 9 6 6 11:44 29/05/2019 3870
16 foto 75963 - Sơn Tùng 6 5 5 08:47 07/04/2019 1234
17 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 6 5 5 08:53 09/05/2019 11396
18 foto 178876 - Ngân Nguyen 6 5 5 09:01 11/05/2019 10541
19 foto 132029 - Cường Lê Mạnh 6 4 4 09:50 03/06/2019 1691
20 foto 169645 - Ngọc Nha 3 4 4 08:41 08/04/2019 7253