Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về quy luật phân li (Câu hỏi mức nhận biết và thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 170522 - Đặng Nguyễn Thu Giang 64 9.43 33 08:51 02/06/2019 3451
2 foto 156859 - vuongkimngan2001 58 8.86 31 11:58 13/06/2019 1894
3 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 55 8.57 30 10:15 12/06/2019 8338
4 foto 163637 - vân Nguyễn 55 8.57 30 10:36 18/06/2019 7268
5 foto 40955 - luckys 50 8 28 08:49 22/06/2019 10754
6 foto 167726 - dungthuyquynh 49 8 28 04:53 18/05/2019 6855
7 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 46 7.71 27 12:28 19/05/2019 22793
8 foto 178876 - Ngân Nguyen 43 7.43 26 05:15 02/06/2019 10541
9 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 40 7.14 25 05:33 02/06/2019 11396
10 foto 223232 - nguyenannn 22 5.43 19 12:21 27/05/2019 1269