Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về quy luật phân li (Câu hỏi mức nhận biết và thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 200614 - Hoàngg Nhiênn 19 5.14 18 06:56 28/05/2019 7021
12 foto 202147 - may2001 7 4 14 12:42 19/06/2019 5653
13 foto 88264 - Chị Ong Nâu 20 3.43 12 08:22 22/06/2019 2789
14 foto 198230 - trangphan1234 10 2.29 8 02:39 27/05/2019 1758
15 foto 94933 - Quyết Đậu Y Đa Khoa 10 1.71 6 11:20 15/06/2019 1282
16 foto 223606 - huongtran01 0 1.14 4 05:46 17/06/2019 1237
17 foto 164222 - Ha Nguyen 2 0.29 1 08:07 06/06/2019 6881
18 foto 220592 - duchien2019 0 0 0 1022
19 foto 74273 - duongdtng 0 0 0 1646
20 foto 199343 - loan huynh 0 0 0 7239