Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập về quy luật tương tác gen (Câu hỏi mức nhận biết và thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 96446 - trinh bao tin 0 0 0 03:15 11/06/2019 1782
12 foto 94933 - Quyết Đậu Y Đa Khoa 0 0 0 11:33 15/06/2019 1282