Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương Nitơ - Photpho (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 247898 - khiem226227 88 10 30 15:45 21/06/2021
00:12:02
9188
2 foto 230358 - phuongchipy2003 85 9.67 29 09:10 14/11/2019
00:03:30
3733
3 foto 240038 - leminhkhoi2k4 84 9.67 29 12:47 06/09/2020
00:19:16
28617
4 foto 199109 - buiminhngoc 84 9.67 29 09:52 05/07/2019
00:23:50
4187
5 foto 288967 - trinhminhbaothy2004 84 9.67 29 04:52 04/12/2020
00:28:58
1365
6 foto 290251 - quanganh05 84 9.67 29 16:23 21/07/2021
00:29:39
5819
7 foto 219416 - Letrunghuyen2003 81 9.33 28 23:05 05/11/2019
00:21:12
6668
8 foto 226889 - toanhb24h 80 9.33 28 21:57 20/09/2019
00:15:40
3605
9 foto 241499 - Lê Thịnh 80 9.33 28 23:14 25/10/2019
00:31:23
1285
10 foto 283210 - Lê Trần Thái Sơn 80 9.33 28 16:13 18/11/2020
00:45:00
11183