Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương Nitơ - Photpho (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 292511 - TaVuNgan10 77 9 27 18:43 17/10/2021
00:26:59
12128
12 foto 196237 - tanhochb2003 77 9 27 21:51 07/08/2019
00:35:16
8847
13 foto 306633 - Bui Bao 76 9 27 20:39 02/11/2021
00:07:18
1891
14 foto 190230 - nguyenngocduong 76 9 27 21:33 27/10/2019
00:25:23
5000
15 foto 306724 - nguyenhoanghiep 76 9 27 16:44 16/08/2022
00:30:59
5668
16 foto 227142 - Lê Mai Anh 76 9 27 15:30 17/07/2019
00:34:03
2431
17 foto 166541 - hoanghuy2003 76 9 27 12:46 16/08/2019
00:38:12
6512
18 foto 307152 - TThaoo 76 9 27 14:05 18/08/2021
00:38:42
1814
19 foto 242411 - Hongmi 76 9 27 18:27 28/10/2019
00:45:00
2588
20 foto 245933 - Nguyễn Hoàng Phúc 75 8.67 26 23:12 13/11/2019
00:34:49
7080