Thông tin đề

Thi Online: H11.04.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 194337 - cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu 61 10 30 16:35 08/02/2020
00:03:40
4656
2 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 55 9.33 28 19:27 10/10/2021
00:01:41
12940
3 foto 247898 - khiem226227 52 9 27 20:46 10/07/2021
00:15:06
9188
4 foto 119533 - Leoyaoi 52 9 27 22:04 04/03/2020
00:50:00
8552
5 foto 238529 - blink 51 9 27 16:49 23/05/2021
00:50:00
4686
6 foto 170767 - Trần Thanh Tùng 46 8.33 25 09:56 19/08/2020
00:43:33
3415
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 43 8 24 11:10 12/12/2021
00:36:22
22015
8 foto 239800 - Dương Gia Lâm 43 8 24 15:37 16/02/2021
00:47:56
5285
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 39 7.67 23 09:12 23/11/2020
00:49:02
28617
10 foto 104689 - Minh Tân 37 7.33 22 08:15 10/02/2020
00:04:33
11186