Thông tin đề

Thi Online: H11.04.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 244614 - khoivaba312004 36 7.33 22 17:01 05/03/2020
00:22:40
10235
12 foto 204133 - hongngoc2808 33 7 21 22:41 30/11/2019
00:39:35
24181
13 foto 292511 - TaVuNgan10 33 7 21 13:49 02/10/2021
00:43:12
12128
14 foto 292845 - TranTai10 33 7 21 20:18 24/12/2021
00:46:20
4874
15 foto 313567 - AnPhamm 34 6.67 20 10:52 19/12/2021
00:44:03
1388
16 foto 275073 - DiepAn09 24 6 18 00:43 22/04/2020
00:26:27
3512
17 foto 271885 - Trần quang minh 22 5.67 17 15:14 07/04/2020
00:22:50
2114
18 foto 226889 - toanhb24h 22 5.67 17 22:42 06/10/2019
00:37:35
3605
19 foto 215779 - santiago 18 5.33 16 03:44 09/08/2022
00:16:48
3926
20 foto 238873 - quoctrung 15 5 15 18:27 28/01/2021
00:38:53
14343