Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 05
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/05/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185623 - quang9d7 110 10 40 20:54 14/06/2019
00:17:48
9608
2 foto 175542 - Lufpi 107 9.75 39 22:11 19/06/2019
00:11:21
5858
3 foto 166496 - Hà Thế Phong 107 9.75 39 17:37 14/06/2019
00:15:17
3165
4 foto 268693 - Trần Bách Giang 106 9.75 39 21:29 19/07/2020
00:12:35
6569
5 foto 316168 - Đỗ Vũ Trung Hiếu 12H6 105 9.75 39 08:23 02/06/2022
00:03:20
3558
6 foto 243761 - Lê Thị Thu Trà 105 9.75 39 17:29 08/07/2020
00:04:24
4122
7 foto 206061 - mimi 105 9.75 39 20:49 03/06/2019
00:07:59
3663
8 foto 214124 - NgothanhnamTB 105 9.75 39 04:39 07/06/2019
00:16:27
5144
9 foto 244062 - duongquynh0901 104 9.5 38 15:24 05/07/2020
00:13:48
13160
10 foto 164222 - Ha Nguyen 103 9.5 38 22:12 08/06/2019
00:15:33
6881