Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 05
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/05/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 216611 - quocthang2001 103 9.5 38 19:21 11/06/2019
00:20:06
2906
12 foto 72762 - dannhi 102 9.5 38 21:41 05/06/2019
00:04:15
4024
13 foto 164940 - 0947729538 102 9.5 38 09:20 09/06/2019
00:04:19
4603
14 foto 144413 - tetelinh 102 9.5 38 22:54 15/06/2019
00:16:47
3943
15 foto 184019 - tunguyen23092000 102 9.5 38 17:08 11/06/2019
00:25:00
2904
16 foto 88408 - Vũ Dũng 101 9.5 38 16:34 22/06/2019
00:10:01
2250
17 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 101 9.5 38 18:17 03/06/2019
00:17:38
7113
18 foto 179606 - lephuongthao123456 99 9.25 37 10:39 08/07/2020
00:17:00
11262
19 foto 37812 - Trần Thị THanh Kiều 99 9.25 37 11:03 24/06/2019
00:18:28
2186
20 foto 269869 - Hang Hoang 99 9.25 37 08:41 11/06/2022
00:24:59
7473