Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.08. TÌM CHẤT (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
08/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 198537 - Trần Quốc Huy 75 6.67 20 08:32 19/06/2019
00:27:19
3540
2 foto 185623 - quang9d7 60 5.33 16 05:52 19/06/2019
00:30:00
9608
3 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 53 5 15 14:07 18/06/2019
00:30:00
7414
4 foto 198470 - Hồ Phúc 8 2.67 8 17:16 09/06/2022
00:01:19
4772
5 foto 119840 - Hanna Huyền 5 0.67 2 05:23 18/06/2019
00:04:55
3098
6 foto 214936 - Tống Giang 5 0.67 2 16:22 17/06/2019
00:07:38
2936
7 foto 284984 - Nguyễn Duy Đức 0 0 0
-1653137079
5826
8 foto 157278 - chi 0 0 0
-1596761690
4700
9 foto 16728 - Thúy Nguyễn 0 0 0 11:42 19/06/2019
00:00:03
1000
10 foto 163080 - minhtransong01 0 0 0 00:51 13/08/2020
00:00:03
7884