Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.08. TÌM CHẤT (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
08/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 37808 - Mai Mai 0 0 0 13:55 20/06/2019
00:00:04
5434
12 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 22:57 09/07/2020
00:00:04
998
13 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 00:10 27/03/2021
00:00:04
9149
14 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 0 0 0 22:17 09/05/2022
00:00:04
9930
15 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 15:07 17/06/2019
00:00:05
2135
16 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 20:16 18/06/2019
00:00:06
998
17 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 0 0 0 07:43 18/06/2019
00:00:07
5832
18 foto 147875 - trangtuoi5982001 0 0 0 11:30 18/06/2019
00:00:07
3618
19 foto 69401 - Thuỳ Linh 0 0 0 14:03 17/06/2019
00:00:08
2135
20 foto 173868 - No name 0 0 0 22:25 17/06/2019
00:00:14
4712