Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 30
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

10:20
20/06/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 140 10 50 09:06 30/07/2020
00:19:48
13160
2 foto 185623 - quang9d7 140 10 50 11:17 22/06/2019
00:20:14
9608
3 foto 62588 - Nguyen Van Khai 140 10 50 23:51 22/06/2019
00:23:41
16194
4 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 140 10 50 23:04 23/06/2019
00:26:53
13786
5 foto 213936 - Flame & Frost 140 10 50 18:33 22/06/2019
00:30:00
6029
6 foto 55150 - Nguyễn Trí 136 9.8 49 10:52 22/06/2019
00:19:40
11450
7 foto 198537 - Trần Quốc Huy 136 9.8 49 20:39 25/06/2019
00:26:10
3540
8 foto 266912 - trangtrungtrungtrang 135 9.8 49 15:04 03/06/2020
00:04:28
1593
9 foto 269869 - Hang Hoang 134 9.6 48 10:05 01/07/2022
00:30:00
7473
10 foto 38650 - jurself 132 9.6 48 12:57 22/06/2019
00:30:00
15741