Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 30
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

10:20
20/06/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 166496 - Hà Thế Phong 131 9.6 48 11:39 23/06/2019
00:17:16
3165
12 foto 164383 - Thuong Baka 131 9.6 48 04:26 26/06/2019
00:21:44
4983
13 foto 175542 - Lufpi 131 9.6 48 11:50 22/06/2019
00:24:51
5858
14 foto 278740 - KIM QUÝ 128 9.4 47 09:07 07/08/2020
00:19:52
1564
15 foto 83048 - Noname 126 9.4 47 14:00 22/06/2019
00:20:35
9060
16 foto 65647 - ngô trường 126 9.4 47 09:04 24/06/2019
00:22:06
11552
17 foto 37808 - Mai Mai 126 9.4 47 22:24 22/06/2019
00:22:13
5434
18 foto 216495 - Huỳnh Phương 126 9.4 47 10:59 23/06/2019
00:30:00
3321
19 foto 243900 - Imyen0501 125 9.2 46 10:25 22/07/2020
00:28:33
15996
20 foto 239307 - try hard 125 9.2 46 21:13 18/06/2020
00:30:00
10391