Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 2: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
11/11/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 49 10 10 19:07 04/04/2020
00:01:52
15996
2 foto 293634 - dothiquynhgiang 49 10 10 22:25 18/01/2021
00:32:16
3150
3 foto 290390 - Lê Trung Hiếu 29 6 6 11:13 28/03/2021
00:42:29
7514
4 foto 291310 - NguyenYen12 19 5 5 11:33 22/11/2020
00:02:23
10272
5 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 19 4 4 22:52 31/01/2020
00:22:34
2665
6 foto 272816 - Đỗ Anh Tú 14 3 3 15:27 28/02/2021
00:00:13
2166
7 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 13 3 3 01:19 24/03/2020
00:26:34
11592
8 foto 89731 - Study with Kim 2 2 2 02:19 12/06/2020
00:01:04
1991
9 foto 245305 - Zoe0205 0 0 0 23:57 28/10/2019
00:00:03
1130
10 foto 231930 - Nguyễn Thành Vinh 0 0 0 19:38 31/01/2020
00:00:03
6362