Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 2: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
23/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 245305 - Zoe0205 0 0 0 23:57 28/10/2019
00:00:03
1130
12 foto 231930 - Nguyễn Thành Vinh 0 0 0 19:38 31/01/2020
00:00:03
6362
13 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 12:21 18/03/2020
00:00:03
1208
14 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 09:38 27/03/2020
00:00:03
998
15 foto 243523 - Dương Nguyễn Ngọc Bích 0 0 0 23:52 01/04/2020
00:00:03
1282
16 foto 249550 - Banhbao261293 0 0 0 22:55 11/08/2020
00:00:03
2990
17 foto 264875 - cherry123 0 0 0 21:16 05/02/2021
00:00:03
5038
18 foto 289449 - TuanKiet12 0 0 0 21:42 31/03/2021
00:00:03
1658
19 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 17:47 10/07/2021
00:00:03
1000
20 foto 246744 - 123456790 0 0 0 19:53 13/11/2019
00:00:04
4454