Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 2: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
23/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
21 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 0 0 0 20:40 20/11/2019
00:00:04
9493
22 foto 101740 - nobitagnt 0 0 0 17:46 04/02/2020
00:00:04
11881
23 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 11:52 29/07/2021
00:00:04
3312
24 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 10:51 08/10/2019
00:00:05
1050
25 foto 244901 - kimnguyen2002 0 0 0 20:59 17/11/2019
00:00:05
1160
26 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 0 0 0 21:54 11/09/2020
00:00:05
9555
27 foto 135927 - nguyenhuuhoait 0 0 0 23:46 21/06/2021
00:00:05
1274
28 foto 300936 - NguyenDuyDai 0 0 0 16:30 03/07/2021
00:00:05
2152
29 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 11:33 26/02/2020
00:00:06
7125
30 foto 241267 - Nguyen Tien Anh 0 0 0 04:46 26/12/2019
00:00:08
6013