Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 2: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
25/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 44 10 10 21:25 03/11/2021
00:45:00
28617
2 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 40 9 9 20:14 04/02/2020
00:45:00
2665
3 foto 204133 - hongngoc2808 38 9 9 11:14 16/11/2021
00:00:56
24193
4 foto 226060 - nguyen huy 38 9 9 12:58 27/03/2020
00:45:00
8606
5 foto 80195 - namhong1 4 1 1 10:32 04/04/2020
00:11:35
12376
6 foto 101740 - nobitagnt 0 0 0 11:05 13/03/2020
00:00:02
11881
7 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 12:21 18/03/2020
00:00:02
1208
8 foto 231930 - Nguyễn Thành Vinh 0 0 0 19:41 31/01/2020
00:00:03
6362
9 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 09:45 27/03/2020
00:00:03
998
10 foto 291729 - phong nguyen 0 0 0 10:01 14/04/2021
00:00:03
1045