Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 2: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
25/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 17:49 10/07/2021
00:00:03
1000
12 foto 244901 - kimnguyen2002 0 0 0 08:21 14/10/2019
00:00:04
1160
13 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 08:30 16/10/2019
00:00:04
1050
14 foto 300936 - NguyenDuyDai 0 0 0 16:31 03/07/2021
00:00:04
2152
15 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 13:23 29/07/2021
00:00:04
3312
16 foto 245305 - Zoe0205 0 0 0 23:57 29/10/2019
00:00:05
1130
17 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 08:19 27/02/2020
00:00:05
7125
18 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 0 0 0 22:17 14/11/2020
00:00:05
9555
19 foto 281668 - nnt 0 0 0 10:23 10/01/2021
00:00:05
10800
20 foto 246744 - 123456790 0 0 0 21:46 14/11/2019
00:00:06
4454