Thông tin đề

PLUS-HC04.Bài 1: Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
07/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 45 10 10 18:02 13/05/2021
00:01:49
4048
2 foto 238873 - quoctrung 40 9 9 21:18 20/04/2022
00:00:45
14343
3 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 39 9 9 15:54 08/02/2020
00:27:04
2665
4 foto 248487 - Buingoc123 28 7 7 22:47 29/11/2019
00:18:07
1161
5 foto 220456 - cungdodaihoc 11 3 3 18:33 27/07/2020
00:19:51
9446
6 foto 176650 - Lê Thị Tuyết Loan 10 2 2 14:03 04/05/2020
00:17:55
3310
7 foto 289528 - Hochoa2k3 4 1 1 01:05 14/03/2021
00:14:26
8897
8 foto 297646 - HongAnh12 3 1 1 01:49 04/04/2021
00:00:19
1300
9 foto 305143 - nhomhoa2k4 0 0 0
-1648990912
3314
10 foto 282590 - tuantuanan 0 0 0
-1612539997
5441