Thông tin đề

PLUS-HC04.Bài 1: Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
17/11/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 231930 - Nguyễn Thành Vinh 0 0 0 07:03 01/02/2020
00:00:03
6362
12 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 12:21 18/03/2020
00:00:03
1208
13 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 09:55 27/03/2020
00:00:03
998
14 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 0 0 0 19:33 16/08/2020
00:00:03
16610
15 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:05 10/07/2021
00:00:03
1000
16 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 14:14 29/07/2021
00:00:03
3312
17 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 08:45 16/10/2019
00:00:04
1050
18 foto 288871 - Vũ Đỗ Khánh Chi 0 0 0 23:24 22/12/2020
00:00:04
2099
19 foto 291729 - phong nguyen 0 0 0 10:26 14/04/2021
00:00:04
1037
20 foto 281668 - nnt 0 0 0 20:10 12/01/2021
00:00:05
10800