Thông tin đề

PLUS-VC01.Bài 1: Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
17/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244097 - lvhk091001 40 10 10 17:13 21/05/2020
00:00:21
8963
2 foto 310311 - Quỳnh Giang 40 10 10 22:16 24/03/2022
00:00:25
18410
3 foto 303790 - Minh Quang 40 10 10 20:12 29/01/2022
00:00:29
11692
4 foto 293274 - Trương Ngân Giang 40 10 10 10:22 22/03/2021
00:00:34
4593
5 foto 204133 - hongngoc2808 40 10 10 15:56 28/11/2021
00:00:39
24193
6 foto 288871 - Vũ Đỗ Khánh Chi 40 10 10 09:44 07/02/2021
00:01:19
2099
7 foto 303809 - HoangPhuoc2k4 40 10 10 21:42 02/05/2022
00:01:39
3958
8 foto 204062 - Lê thị trà my 40 10 10 22:52 02/05/2023
00:01:46
3552
9 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 40 10 10 12:51 16/05/2021
00:02:35
4048
10 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 40 10 10 00:44 05/07/2020
00:11:06
16610