Thông tin đề

PLUS-VC01.Bài 1: Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 80195 - namhong1 40 10 10 17:54 08/01/2020
00:29:36
12376
12 foto 288111 - khiem281281 40 10 10 10:35 17/09/2021
00:29:43
1714
13 foto 298515 - Nguyên Hưng 36 9 9 16:06 28/02/2021
00:21:41
7634
14 foto 248182 - YenNguyen09 35 9 9 21:40 21/03/2020
00:00:48
5101
15 foto 246255 - nhinhinhibs 35 9 9 22:09 29/01/2020
00:01:46
2036
16 foto 227346 - Phục Hận 1 Năm 35 9 9 20:33 10/01/2020
00:18:58
7371
17 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 35 9 9 14:46 04/03/2020
00:19:43
2665
18 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 35 9 9 20:49 18/05/2021
00:23:06
4389
19 foto 226060 - nguyen huy 35 9 9 10:33 23/03/2020
00:23:20
8606
20 foto 163035 - Vu Phuong Thao 35 9 9 04:58 18/12/2019
00:29:41
6751