Thông tin đề

PLUS-HC04.Bài 1: Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/11/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 24 10 5 01:03 23/04/2022
00:00:20
14343
2 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 24 10 5 18:10 13/05/2021
00:00:41
4048
3 foto 293666 - Tat Dat 9 4 2 23:05 20/04/2021
00:00:25
10002
4 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0
-1606235165
9149
5 foto 256924 - BaoNgoc09 0 0 0 10:32 09/02/2020
00:00:02
1206
6 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 12:21 18/03/2020
00:00:02
1208
7 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:07 10/07/2021
00:00:02
1000
8 foto 231930 - Nguyễn Thành Vinh 0 0 0 07:04 01/02/2020
00:00:03
6362
9 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:04 27/03/2020
00:00:03
998
10 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 08:39 25/10/2019
00:00:04
1050