Thông tin đề

PLUS-HC04.Bài 1: Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/11/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 157748 - kieutimdep0606 0 0 0 15:33 02/12/2019
00:00:06
998
12 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 0 0 0 19:39 27/10/2020
00:00:07
9080
13 foto 237670 - duynguyenz 0 0 0 13:34 06/01/2020
00:00:13
1000
14 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 01:09 22/10/2019
00:00:25
2135
15 foto 284068 - fly2star 0 0 0 11:25 02/01/2021
00:00:34
1000
16 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 15:44 28/02/2020
00:02:49
7125