Thông tin đề

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 MÔN HÓA HỌC - Đề số 09 (THAM KHẢO)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 264820 - phamquanghung2002mc 80 10 40 19:29 07/05/2020
00:02:14
5613
2 foto 225719 - buiminhhieu12052002 80 10 40 19:15 07/05/2020
00:02:33
2070
3 foto 185255 - Phương Nhung Nguyễn 80 10 40 10:54 12/05/2020
00:04:18
1403
4 foto 268370 - y đk hmu 80 10 40 00:51 11/05/2020
00:10:09
5515
5 foto 252265 - Lê Duy 80 10 40 23:55 23/07/2020
00:16:08
5805
6 foto 268789 - hieu dinh 80 10 40 20:58 07/05/2020
00:23:19
4632
7 foto 287788 - Trần Mai 80 10 40 22:14 05/08/2020
00:24:49
1080
8 foto 274012 - Tobirama Senju 80 10 40 05:21 14/07/2020
00:25:48
1080
9 foto 31536 - Minh Quang Phạm 80 10 40 23:02 12/05/2020
00:28:08
14777
10 foto 241629 - Hoàng Hà My 80 10 40 20:28 09/08/2020
00:30:27
3704