Thông tin đề

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 MÔN HÓA HỌC - Đề số 09 (THAM KHẢO)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 117365 - Nguyễn Bá Liêm 80 10 40 21:22 19/06/2020
00:50:00
9341
12 foto 76219 - longvule070402 80 10 40 21:17 07/05/2020
00:50:00
2790
13 foto 133183 - BHTV 77 9.75 39 19:13 07/05/2020
00:03:41
4028
14 foto 277953 - Hùng Đại 77 9.75 39 19:14 07/05/2020
00:04:00
1077
15 foto 244931 - Nguyễn Diễm 77 9.75 39 16:05 17/07/2020
00:04:28
7396
16 foto 268804 - Đào Thị Thùy Dung 77 9.75 39 21:15 07/05/2020
00:04:44
2957
17 foto 269311 - KimAn09 77 9.75 39 19:59 07/05/2020
00:05:52
1255
18 foto 268153 - HUST KuBinnn 77 9.75 39 20:02 07/05/2020
00:09:03
2454
19 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 77 9.75 39 01:21 01/08/2020
00:11:05
8427
20 foto 66481 - Mai Linh 77 9.75 39 22:23 07/05/2020
00:13:04
3007