Thông tin đề

LUYỆN TẬP: LIVE PRO - TỔNG ÔN: HC01. Chinh phục bài toán chất béo
Lớp

12

Số câu

83 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
01/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 181 9.28 77 22:14 04/06/2022
01:30:00
28617
2 foto 316792 - Phương Linh 108 6.63 55 22:35 03/06/2023
01:27:38
2488
3 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 32 4.1 34 12:25 21/05/2021
00:26:40
17176
4 foto 307264 - HoangAnhh -2 2.41 20 09:27 25/06/2022
00:21:38
4793
5 foto 275444 - linhngana6k41dl3 47 2.17 18 12:47 16/05/2021
00:11:55
2917
6 foto 294751 - Haianhvi 50 1.93 16 00:24 17/05/2021
00:02:55
1738
7 foto 310311 - Quỳnh Giang 47 1.69 14 09:42 09/05/2022
01:26:26
18410
8 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 34 1.08 9 23:18 19/06/2022
00:43:46
4973
9 foto 290810 - thanhly104 31 0.96 8 15:10 14/05/2021
00:51:47
4522
10 foto 308938 - Dương Thị Thu Huệ 27 0.96 8 22:52 30/06/2022
01:30:00
4573