Thông tin đề

LUYỆN TẬP: LIVE PRO - TỔNG ÔN: HC01. Chinh phục bài toán chất béo
Lớp

12

Số câu

83 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
01/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 301409 - NguyenThiHuyenTrang 22 0.96 8 20:29 12/06/2021
01:30:00
1258
12 foto 268133 - 21. Quốc Khánh 22 0.72 6 10:44 17/06/2021
00:44:56
4623
13 foto 301223 - LeThiThuyDien 18 0.72 6 14:11 22/06/2021
00:31:26
4211
14 foto 302941 - Đậu đại học 1 0.6 5 18:04 09/06/2021
00:00:45
4350
15 foto 307439 - Doducminh11H2 10 0.36 3 15:58 17/06/2023
00:38:26
2666
16 foto 304880 - Trịnh Tùng Lâm 12H5 7 0.24 2 09:48 29/06/2022
00:23:44
2196
17 foto 308638 - BuiDucDungg 3 0.12 1 00:26 10/05/2022
00:02:13
2183
18 foto 314632 - Lam Trần 3 0.12 1 00:59 17/06/2022
01:30:00
3000
19 foto 316889 - trandiep92 0 0 0
-1687095220
1089
20 foto 318613 - xuantho0305 0 0 0
-1686101215
1999