Thông tin đề

LUYỆN TẬP: LIVE PRO - TỔNG ÔN: HC01. Chinh phục bài toán chất béo
Lớp

12

Số câu

83 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
01/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 268133 - 21. Quốc Khánh 22 0.72 6 10:44 17/06/2021
00:44:56
4623
12 foto 301223 - LeThiThuyDien 18 0.72 6 14:11 22/06/2021
00:31:26
4211
13 foto 302941 - Đậu đại học 1 0.6 5 18:04 09/06/2021
00:00:45
4350
14 foto 304880 - Trịnh Tùng Lâm 12H5 7 0.24 2 09:48 29/06/2022
00:23:44
2196
15 foto 308638 - BuiDucDungg 3 0.12 1 00:26 10/05/2022
00:02:13
2183
16 foto 314632 - Lam Trần 3 0.12 1 00:59 17/06/2022
01:30:00
3000
17 foto 304231 - Thao Vy 0 0 0
-1650602352
2459
18 foto 271641 - KIM NAM JOON 0 0 0
-1627482554
2446
19 foto 294434 - Cavienchien 0 0 0
-1625510440
20 foto 289528 - Hochoa2k3 0 0 0
-1624164591
8897