Thông tin đề

[2021] Đề SỞ số 05. Tỉnh HƯNG YÊN (KSCL - Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 265390 - My 77 9.75 39 14:23 19/03/2021
00:33:55
5271
2 foto 293666 - Tat Dat 71 9.25 37 23:52 27/03/2021
00:37:36
7314
3 foto 275953 - Moon 71 9.25 37 21:33 27/03/2021
00:41:30
6582
4 foto 299785 - Phạm Quang Huy 69 9 36 07:59 20/03/2021
00:49:53
2998
5 foto 300573 - Văn Đức 68 9 36 11:34 23/03/2021
00:03:56
1921
6 foto 274673 - Thịnh Đẹp Troai 65 8.75 35 01:05 19/03/2021
00:33:15
1725
7 foto 277104 - Thu1805 65 8.75 35 16:18 19/03/2021
00:49:37
5076
8 foto 268740 - vianhh 64 8.5 34 06:54 19/03/2021
00:34:11
5525
9 foto 281668 - Nhattrang 62 8.5 34 23:31 22/03/2021
00:31:53
7124
10 foto 289610 - huuhung25122003 59 8.25 33 16:23 11/04/2021
00:33:30
1701