Thông tin đề

[2021] Đề SỞ số 05. Tỉnh HƯNG YÊN (KSCL - Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 268740 - vianhh 64 8.5 34 06:54 19/03/2021
00:34:11
6801
12 foto 281668 - Nhattrang 62 8.5 34 23:31 22/03/2021
00:31:53
8271
13 foto 177657 - hungtruong1601 62 8.5 34 19:49 13/04/2021
00:39:26
4497
14 foto 226968 - NguyenBao121110 62 8.25 33 18:06 16/04/2021
00:46:53
5589
15 foto 289610 - huuhung25122003 59 8.25 33 16:23 11/04/2021
00:33:30
2824
16 foto 291310 - NguyenYen12 59 8.25 33 20:02 19/03/2021
00:35:42
5057
17 foto 289685 - Colennhe2k3 59 8.25 33 17:22 24/04/2021
00:45:58
4480
18 foto 181709 - 10c8hoang 61 8 32 07:43 23/03/2021
00:26:56
3988
19 foto 267130 - NguyenMaiThao 56 8 32 01:14 22/03/2021
00:39:52
3263
20 foto 266252 - VuViet09 56 8 32 15:14 23/03/2021
00:45:24
10221