Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC03.Bài 1: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
23/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 282000 - Đặng Huy Hoàng 36 9 9 19:32 23/04/2021
00:01:24
5623
2 foto 298617 - Nguyễn Dương Đăng Khôi 36 9 9 22:57 14/04/2021
00:01:41
1192
3 foto 289031 - MinhChau12 36 9 9 10:30 09/05/2021
00:33:22
12110
4 foto 295193 - Teddybear2021 36 9 9 10:10 21/04/2021
00:48:31
4515
5 foto 289742 - T Đỗ 36 9 9 11:11 11/06/2021
00:49:08
2647
6 foto 204133 - hongngoc2808 31 8 8 11:18 05/01/2022
00:49:56
24193
7 foto 289578 - 1 30 8 8 00:35 19/03/2021
00:00:34
7936
8 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 30 8 8 14:07 11/05/2021
00:02:09
4048
9 foto 288871 - Vũ Đỗ Khánh Chi 30 8 8 13:18 07/06/2021
00:02:38
2099
10 foto 293666 - Tat Dat 30 8 8 00:07 21/03/2021
00:29:10
10002