Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC03.Bài 1: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
23/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 240038 - leminhkhoi2k4 30 8 8 16:39 23/11/2021
00:41:22
28617
12 foto 292719 - Nguyễn Diệu Ninh 26 7 7 17:11 02/04/2021
00:49:44
3617
13 foto 294214 - Gogo 25 7 7 23:20 18/03/2021
00:00:42
8356
14 foto 290810 - thanhly104 15 5 5 16:18 31/03/2021
00:01:16
4522
15 foto 241121 - PhAnhNguyen 5 3 3 07:42 21/05/2021
00:00:37
3261
16 foto 293890 - Đậu Xanh 8 2 2 20:32 19/04/2021
00:13:27
6776
17 foto 297891 - hhmmxinh03 7 2 2 17:47 05/04/2021
00:37:25
2795
18 foto 212081 - Dongthianh 4 1 1 00:10 18/06/2021
00:00:19
6044
19 foto 299234 - anhdathk123 4 1 1 03:15 19/05/2021
00:04:29
9726
20 foto 291354 - hoanganhthpttl 4 1 1 09:10 20/04/2021
00:07:19
2678